عنوان انگلیسی مقاله: A combined methodology for supplier selection and performance evaluation
عنوان فارسی مقاله: روش تركیبی برای ارزیابی عملكرد و انتخاب تأمین كننده
دسته: مهندسی صنایع
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
امروزه سازمان هایی كه امید به رشد قابل ملاحظه ای دارند نیازمند یك سیستم ارزیابی و ارزیابی عملكرد استراتژیك قوی هستند به دلیل تغییرات در تقاضای مشتریان، كاهش چرخه ی عمر محصول، بازارهای رقابتی جهانی شده اند. در این مقاله، شیوه جدیدی معرفی گشته و برای افزایش كیفیت ارزیابی و انتخاب تأمین كننده پیشنهاد شده است. دیدگاه جدید هم متغیرهای كیفی و هم متغیرهای كمی را در ارزیابی عملكرد تامین كنندگان بر مبنای كارایی و اثر بخشی در یكی از بزرگترین كارخانجات ماشین سازی در تركیه مورد ملاحظه قرار می دهد. این روش جدید در دو گام بررسی شده است. در گام نخست، ارزیابی عملكرد كیفی از طریق AHP (برنامه ریزی سلسله مراتبی) فازی در یافتن وزن های معیارها یه كار گرفته شده و سپس TOPSIS (تکنیکی برای اولوبت سفارش از طریق شباهت با راه حل های ایده ال) فازی در یافتن رتبه بندی تامین كنندگان استفاده گشته است. بنابراین، متغیرهای كیفی به یك متغیر كمی جهت استفاده در روش DEA (تحلیل پوشش داده) به عنوان خروجی كه حسابرسی سیستم مدیریت كیفیت نامیده می شود تبدیل شده است. در گام دوم، DEA با یك ورودی مبهم و چهار متغیر خروجی، تحت عناوین، حسابرسی سیستم مدیریت كیفیت، نرخ هزینه ضمانت، نرخ نقص، مدیریت كیفیت شكل گرفته است. به عنوان یك نتیجه، مقایسه كردن با سیستم كنونی از طریق كارخانه ماشین سازی به كار گرفته شده، روش جدید در قالب مزایا و اولویت هایی برای تصمیم گیری در خرید باكیفیت كابین یدك كش اتومبیل از طریق انتخاب تامین كننده (گان) در یك كارخانه ماشین سازی در تركیه به نظر می رسد.
کلیدواژه: ارزیابی تامین کننده، تکنیک تصمیم گیری چند معیاره، بهبود عملکرد
1- مقدمه  
برای انتخاب تامین كننده صحیح با مشكلات مهم  انتخاب و ارزیابی در تابع (عملكرد) خرید یك كسب و كار سر و كار داریم. یك انتخاب خوب تامین كننده برای كاهش هزینه های عملیاتی و بهبود كیفیت محصول نهایی آن  تفاوت معنی داری برای آینده ی یك سازمان ایجاد می نماید. 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید